Licenties

We weten alles wat er te weten valt over Microsoft-licenties, dus kunnen helpen bij het optimaliseren van jouw licentiestructuur voor Microsoft 365. We kunnen ook helpen met het kostenbeheer van de Azure-omgeving.

Proact Innovation Model

De moderne werkplek evolueert razendsnel, met gedistribueerde teams, gloednieuwe bedrijfsmodellen en complexe beveiligingsvraagstukken. Hoe selecteer je de juiste digitale tools van Microsoft om medewerkers te verbinden en te ondersteunen, waar ze ook zijn, om productiviteit, betrokkenheid en samenwerking te stimuleren? Het Proact Innovation Model verbindt de bedrijfsdoelen met de nieuwste innovaties binnen de Microsoft-Cloud en […]

Beheerde workplace

We nemen de verantwoordelijkheid voor het doorlopende beheer en levenscyclusbeheer van alle applicaties en Microsoft-updates. Onze bekwame servicedesk is beschikbaar (inclusief een 24/7 arrangement) voor alle vragen van de gebruikers en biedt een hoog first-time-fix-rate. We zorgen ervoor dat de werkplek correct werkt en dat de gebruikers worden ondersteund, zodat jij je kunt concentreren op […]

Implementatie

We gebruiken onze ervaring en best practices om ervoor te zorgen dat jouw tenant correct is geconfigureerd en geschikt is voor het beoogde doel. We bieden veilige toegang vanaf elk apparaat, altijd en overal, zowel online als offline, met tools zoals MFA, Windows Hello en Advanced Threat Protection. Een goed uitgevoerd ontwerp en configuratie van […]

Advies

‘Cloud first’ is makkelijker gezegd dan gedaan. We kunnen een roadmap maken, niet alleen vanuit technisch perspectief, maar ook vanuit het perspectief van de gebruikers. En we zullen jouw adviseur en gids zijn tijdens de digitale transformatie naar SaaS- en PaaS-services.

Adoptie

We helpen de gebruikers met de onboarding en bieden duidelijk adoptiemateriaal, waardoor ze alles krijgen wat ze nodig hebben om het meeste uit Windows 10 en alle O365-apps zoals Teams en SharePoint te halen. We geven ook training wanneer er een groot update- of innovatieproject wordt gelanceerd. Na elk adoptietraject kunnen we inzicht krijgen in […]

Consultancy

‘Cloud first’ is easier said than done. We can create a roadmap from not only a technical perspective, but also from the perspective of your users. And we’ll be your advisor and guide on your digital transformation journey to SaaS & PaaS services.

Implementation

We use our experience and best practices to ensure that your tenant is configured correctly and fit for purpose. We’ll help provide secure access from any device, anytime, anywhere, both on- and offline, with tools such as MFA, Windows Hello and Advanced Threat Protection. A well-executed design & configuration of the tenant will be the […]

Managed workplace

We’ll take responsibility for the ongoing management & lifecycle management of your applications & Microsoft updates. Our skilled service desk is available (including a 24/7 arrangement) for any questions your users might have and provides a high first-time-fix rate. We’ll ensure your workplace works correctly and your users are supported, so you can focus on […]

Adoption

We’ll onboard your users and provide clear adoption material, giving them everything they need to get the most out of Windows 10 and all O365 apps like Teams and SharePoint. We’ll also provide training when a major update or innovation project is launched. After every adoption track, we can gain insight into how your organisation […]