Proact förvärvar Conoa och stärker sitt erbjudande för nästa generations infrastrukturlösningar

Proact förvärvar det svenska IT-bolaget Conoa AB, en specialist på nästa generations IT-infrastruktur som möjliggör modern applikationsutveckling för sina kunder. Förvärvet stärker Proacts portfölj, expertis och tjänster inom hybrida moln- och datacenterlösningar på den svenska och europeiska marknaden. Förvärv är en viktig del av Proacts tillväxtstrategi med ambitionen att bredda erbjudandet och utöka närvaron på […]

Proact acquires Conoa and strengthens its offering for next-generation infrastructure solutions

Proact acquires the Swedish IT company Conoa AB, a specialist in next-generation IT infrastructure that enables modern application development for its customers. The acquisition strengthens Proact’s portfolio, expertise and services in hybrid cloud and data center solutions in the Swedish and European markets. Acquisitions are an important part of Proact’s growth strategy with the ambition […]